Razem

Możemy pomóc

innym!

spolecznemazowsze.pl

Lokalne Centrum Wolontariatu - informacje o projekcie

aktualności

2017-08-15

Projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu na terenie Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza” realizowany jest w partnerstwie trzech organizacji: Fundacji edukacyjno – sportowej reGeneracja, Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Gminy Grudusk oraz Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie. 

Celem głównym projektu jest promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD Północnego Mazowsza, poprzez utworzenie i doposażenie trzech punktów konsultacyjnych w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu, stworzenie bazy wolontariuszy na terenie Północnego Mazowsza, a także wsparcie szkoleniowe dla członków organizacji działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza i wolontariuszy.  

Projekt kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób powyżej 13 roku życia pochodzących z  terenu LGD Północnego Mazowsza.

W ramach realizowanego projektu zorganizujemy:

   -  Trzy punkty konsultacyjne funkcjonujące przy organizacjach partnerskich realizujących projekt;

   -  Platformę internetową dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy;

   -  Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD Północnego Mazowsza oraz dla wolontariuszy;

   -  Imprezy integracyjne dla uczestników projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin uczestnictwa w projekcie dostępne  są na stronie internetowej Fundacji reGeneracja http://www.regeneracja.org.pl/artykuly/o-projekcie,217

 

Zdjęcia: